Etablering af forsøgssites gennemført

I begyndelsen af juli blev vi færdige med etableringen af forsøgssites (planteområder) for BufferTech WP1 og 2. Planteområderne blev etableret for, at vi omhyggeligt kan følge vegetationens udvikling i randzonen under forskellige forvaltningsscenarier. Vi vil i områderne teste 3 forskellige høstmetoder for at teste, hvad der er bedst i forhold til at fjerne flest mulige næringsstoffer fra jorden:

I disse planteområder vil vi analysere C, N og P indholdet i plantematerialet og jorden.

Etablering_af_forsoegsites
Planteområder til test af forskellige høstmetoder lige ved siden af vandløbet i den gamle 2m randzone ved observatoriet tæt på Spjald (Vestjylland).Foto: Sandra Hille

Vi vil desuden teste, hvordan man forvalter randzoner for at opnå en høj plantediversitet. Til dette formål har vi i nogle af planteområderne fjernet det øverste P-mættede jordlag sammen med al eksisterende plantedække for at skabe en åbning, der kan bruges af planterne til at kolonisere og etablere sig i plantesamfundet i randzonen. Vi er endda gået et skridt videre idet halvdelen af de planteområder, hvor vi har fjernet det øverste jordlag vil modtage frø fra forskellige mose-/engtyper til august. Hvis disse er i stand til at etablere sig i randzonesamfundet kan denne metode betragtes som en genvej til at forbedre biodiversiteten i randzoner.

Plantplots
Planteområder og planteområder hvor det øverste jordlag er fjernet i den nye 10m randzone ved observatoriet tæt på Sillerup (Sønderjylland). Foto: Sandra Hille