Bevillingsgiver

Projektet har et samlet budget på ca. 21,7 mio. kr. over 4 år. Heraf bidrager Danmarks InnovationsFond (det tidligere Strategiske Forskningsråd) med de knap 15 mio. kr.

Danmarks InnovationsFond er etableret per 1. april 2014, og skal uddele bevillinger til aktiviteter inden for strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation. Fondens budget er i 2014 på knap 1,6 milliarder kroner.

Med etablering af fonden sker der en markant forenkling af forsknings- og innovationssystemet, der samtidig rettes mere mod efterspørgsel.

Med fonden kan der sættes mere sammenhængende satsninger i gang på tværs af forskning, teknologiudvikling og innovation, for eksempel i form af de kommende samfundspartnerskaber om innovation, som fonden skal udmønte.

Læs mere om InnovationsFonden