Organisering

BufferTech ledes af professor Brian Kronvang i samarbejde med projektlederne fra projektets 6 arbejdspakker.  Der er i projektet en løbende tæt koordinering mellem arbejdspakkerne som illustreret i figuren forneden.

Herudover er der nedsat en følgegruppe der skal bidrage med råd og vejledning til sikring af at vi i projektet ender ud med relevante forskningsresultater, der kan give en bedre forståelse af bufferzoner og disses potentialer hvis de bliver anlagt de rette steder og på rette vis.  I følgegruppen er der interessenter fra landbruget, interesseorganisationer, kommuner og ministerier.

Konsortiet består af Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Videncentret for Landbrug hvorved de væsentligste danske forsknings- og udviklingsmiljøer omkring randzoner er repræsenteret i projektet. Hertil er to internationalt anerkendte forskningsinstitutioner der arbejder med bufferzoners mulitfunktionallitet tilknyttet projektet. Det er ”James Hutton Institute” fra Skotland og ”The Earth & life Institute, Université Catholique de Louvain” fra  Belgien.

Herudover er erhvervspartnere stærkt repræsenteret i projektet ved Orbicon og 2 lokale landbocentre; Sønderjysk Landboforening og  Vestjysk Landboforening.

Project_organization_Maj