Pilotområder

I projektet har vi etableret 3 pilotområder som bufferzone observatorier. I disse pilotområder arbejdet vi sammen med de lokale interessenter med at kortlægge effekterne af bufferzoner for forskellige tjenesteydelser som fjernelse af nitrat og fosfat i drænvand, biodiversitet og tilbageholdelse af jord og fosfor fra erosion og overfladisk afstrømning fra markerne.

DK_map