Christiansfeld i Sønderjylland

I Sønderjylland syd for Christiansfeld ligger pilotområdet langs Sillerup bæk. Jordbunden består hovedsageligt af morænelersaflejringer og landskabet i området er moderat kuperet.

Christiansfeld_pilotområde
Langs vandløbet finder man en naturlig vegetation bestående af urter, græsser og enkelte træer.
Billedet viser Sillerup bæk med naturlig vegetation i bufferzonen.
(Foto taget af Asger Kristensen, Sønderjysk Landboforening.)
Christiansfeld2_pilotområde
Billedet viser en forsøgsopstilling i observatoriet langs Sillerup bæk.
Her undersøges forskellige floras potentiale for udvikling, biodiversitetsmønstre, næringsoptag samt værdien af biomasse til biogasproduktion.
(Foto taget af Sandra Hill, Aarhus Universitet)