WP6: Forskningsledelse, uddannelse og formidling af resultater

(Lead: Brian Kronvang, BIOS, AU; Co-lead: Irene Wiborg, VFL). 

Opgave 6.1
Projektledelse består af to lag:

  1. En projektstyrings komite, som mødes to gange om året
  2. Et årligt møde for et nedsat rådgivende udvalg

Opgave 6.2
Formidling af resultater vil finde sted i internationale videnskabelige tidsskrifter, populære nationale videnskabelige tidsskrifter og ved deltagelse i nationale og internationale konferencer.

Opgave 6.3
Projektuddannelse omfatter 2 Ph.D. studerende og 6 Post.doc-stillinger. Projektet vil tilbyde flere MSc studier på de deltagende universiteter. Der vil blive udviklet og afholdt et Ph.D. kursus som en del af projektets uddannelsesstrategi.

Opgave 6.4
Der vil blive udviklet et website for projektet med en dansk og en engelsk platform. Den vil blive løbende opdateret med nyheder og videoer af demonstrationsbegivenheder samt de randzonetyper der er involveret I projektet. Derudover vil der blive lavet et nyhedsbrev for projektet to gange om året på dansk og engelsk.