WP5: Beslutningsstøtte værktøj til multifunktionelle randzoner i landskaber

(Lead: Tommy Dalgaard, AGRO, AU; Co-lead: Søren B. Olsen, IFRO, KU)

Resultaterne i de foregående arbejdspakker danner det videnskabelige grundlag for udvikling af et integreret rumligt beslutningsstøtte værktøj til brug for optimal planlægning og forvaltning af de mange økosystemtjenester, der er forbundet med randzoner langs vandløb i landbrugsområder.

Opgave 5.1
Omkostninger og fordele ved de identificerede forvaltningsstrategier vil blive analyseret og vurderet. Vi vil udvikle et beslutningsstøtte værktøjet og identificere de mest relevante forvaltningsstrategier for randzoner i de to observatorier.

Opgave 5.2
Baseret på resultaterne fra WP1-WP4 og analyser af de lokale, regionale og landsdækkende interessenters meninger vil der blive udviklet et beslutningsstøtte værktøj som skal hjælpe med at identificere de mest relevante etablerings og forvaltningsstrategier for randzoner i de to observatorier.

Opgave 5.3
Vi vil udvikle en brugervenlig prototype af et GIS beslutningsstøtteværktøj og tilhørende database. Værktøjet vil blive anvendt i vores observatorier og vil give muligheden for at opskalere biofysiske og socioøkonomiske modeller til fuld oplandsskala. Det udviklede randzoneværktøj og demonstrationerne og test heraf på oplandsskala vil gøre det muligt at optimere de fordele samfunde kan drage af de mange økosystemtjenester som randzonerne tilbyder og det på en måde som optimerer deres funktionalitet i forhold til naturen, miljøet og produktion i landskabet.