WP1: Næringsstoffjernelse, biomasseproduktion og tilbageholdelse af fosfor i forskellige typer randzoner

(Lead: Gitte Rubæk, AGRO, AU: Co-lead: Henrik B. Møller, ENG, AU).

Denne arbejdspakke vil især sammen med WP2 undersøge hvordan næringsstoffer kan fjernes fra randzoner ved at høste plantebiomasse i forskellige typer af randzoner og hvordan vi kan udnytte biomassen fra randzoner.

Opgave 1.1
I to randzoneobservatorier (sandjord og lerjord) vil vi udvælge en række randzoner der dækker en gradient fra nyligt anlagte til gamle med klimax vegetation. I disse studieområder vil plantesamfund blive beskrevet ud fra deres artssammensætning, vegetationens højde og dens indhold af kulstof, nitrogen og fosfor (CNP). Desuden vil jordens indhold af CNP blive målt og landskabets karakteristika blive beskrevet (hældning, størrelse af vandløb og jordens tekstur og wetness index).

Opgave 1.2
Betydningen af tidspunkter for afhøstning af vegetationer i forhold til næringsstoffjernelse, foderkvalitet og biodiversitet vil blive undersøgt i de samme områder.

Opgave 1.3
Værdien af biomasse fra randzoner til biogasproduktion vil blive vurderet ved kontrollerede eksperimenter med anvendelse af biomasse fra forskellige plantesamfund og høsttidspunkter.

Opgave 1.4
Værdien af biomasse fra randzoner til foderproduktion og grøn gødning vil blive vurderet.

Opgave 1.5
Næringsstofoptagelsen (P) hos forskellige typer af plantesamfund i randzoner vil blive undersøgt og enzymatisk ekstraktion af P vil blive testet på udvalgte planter såvel som på restmaterialer fra biogasproduktion for analyser af P-værdien ved genbrug af materialet.