WP4: Optimering af tilbageholdelse af vand og næringsstoffer i konstruerede randzoner

(Lead: Henning Jensen, SDU; Co-lead: Carl C. Hoffmann, BIOS, AU).

I denne arbejdspakkegennemføres forsøg med fuldskala konstruerede randzoner hvor drænvand skal udmunde i en grøft parallelt med randzonen og derefter infiltrere denne. De konstruerede randzoner vil blive etableret og studeret på 2-3 forskellige steder i observatorierne hvor der er en gradient i jordtyper (lerjord og sand).

Opgave 4.1
Fuldskala eksperimentelle studier af effekterne af konstruerede randzoner for infiltration og rensning af drænvand ved denitrifikation af nitrat og sorption af fosfat vil blive gennemført ved opstilling af vand- og stofbalancer og ved brug af tracere (Br).

Opgave 4.2
P optagelsesprocesser og denitrifikation vil blive kvantificerede både i områder hvor der bliver brug vandrensningsslam og i områder hvor det ikke bliver brugt.

Opgave 4.3
Primærproduktion og immobilisering af næringsstoffer vil blive målt I både græsklædte og træagtige vegetationer for at vurdere potentialet for fyto-remediering i de konstruerede randzoner.