Forskning

Forskning i hvordan ‘intelligente’ bufferzoner langs vandløb skal designes og vedligeholdes i tid og rum for at deres økosystemtjenester udnyttes optimalt er mangelfuld. Der mangler en stærk tværdisciplinær forskning i bufferzoner potentiale for:

Forskningsgruppen bag BufferTech projektet vil gennemføre State-of-the-Art forskning med en stærk tvær-disciplinær forskningstilgang. Vi vil inddrage nye teknologier til maksimering af bufferzoner økosystemtjenester og vil udvikle et beslutningsstøttesystem til beskrivelse af de multi-funktionelle effekter af bufferzoner, samt deres omkostningseffektivitet. BufferTech vil teste og opskalere beslutningsstøttesystemet i to bufferzoner observatorier under inddragelse af de lokale interesser. BufferTech har indlejret 2 PhDer og 6 Post Docs i projektet og har et samarbejde med 6 virksomheder og 2 stærke internationale partnere.

Læs mere om randzoner i artiklen Riparian Buffer Strips as a Multifunctional Management Tool in Agricultural Landscapes.